Duurzame sportinfrastructuur


Bij Duurzame sportinfrastructuur wordt met name aandacht besteed aan krachtenbundeling en gebruik maken van elkaar kennis op het gebied van energie en circulair gebruik van materialen en accommodaties. Hiervoor wordt een netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Daarnaast is het van groot belang om het accommodatiegebruik te optimaliseren; meerdere verenigingen/clubs maken gebruik van elkaars accommodatie.

Actie 1 Energiezuinige projecten binnen Smallingerland

DoelstellingAlle verenigingen betrekken bij goede voorbeelden van gerealiseerde duurzaamheidsprojecten bij clubs in de eigen gemeente.
ActiviteitOrganiseren van een bijeenkomst waar ‘best-practice’ voorbeelden worden gepresenteerd.
Betrokken partijenDe Kerngroep is verantwoordelijk voor het organiseren van deze bijeenkomst. Verenigingen geven een presentatie over hun project. De presentatie vindt bij één van de verenigingen plaats.
EvaluatieNa deze bijeenkomst kunnen verenigingen onderling afspraken maken over hoe zij verder willen en kunnen.

Actie 2 Optimalisatie gebruik accomodatie

DoelstellingDoor middel van duurzame samenwerking het gebruik van sportaccommodaties optimaliseren. Tevens groeit hierdoor de betrokkenheid van de deelnemers / ouders. De accommodatie wordt ook hun accommodatie.
ActiviteitDenk hierbij aan samenwerkingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld een ‘3de helft’ en de kantine van een voetbalvereniging als uitvalsbasis voor een wandelvereniging.
Betrokken partijenSTC De Kluners en Sportbedrijf Drachten.
EvaluatieAfhankelijk van betrokkenheid deelnemende partijen.