10 mei 2021

Aanvraag indienen


Als vereniging of organisatie kun je een budgetaanvraag doen bij de kerngroep van het Sportakkoord. Een sportactiviteit of -project kan hiermee deels gefinancierd worden. Check de criteria voor de aanvraag hieronder.


Criteria aanvraag Smallingerland:

 • De aanvraag is minimaal één maand voor uitvoer ingediend;
 • Het aangevraagde project of activiteit sluit aan op één of meerdere ambities uit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Smallingerland;
 • De uitvoering van de activiteit vindt plaats in de gemeente Smallingerland en is gericht op inwoners van de gemeente;
   1. De aanvrager van het project of activiteit werkt samen met ten minste één andere partij uit de gemeente (vereniging en/of maatschappelijke partner en/of commerciële partij);
     • Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten/activiteiten als bestaande initiatieven die verbreed of opgeschaald worden zijn (waarvan maximaal tweemaal eenzelfde project/activiteit wordt ondersteund);
     • Aanvragen voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of activiteiten die al gestart zijn en op een andere wijze gefinancierd worden, kunnen niet worden toegekend;
     • Het project of activiteit kan leiden tot verbreding voor anderen. Een spin-off wordt gestimuleerd door het beschikbaar stellen van resultaten, presentaties, aanpak en/of netwerken;
     • In de aanvraag van de activiteit is helder omschreven hoe de borging en het vervolg van de activiteit is geregeld na het aflopen van de projectperiode;
     • Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten. Aanvragers maken inzichtelijk welke cofinanciering wordt ingezet.


       Aanvraag indienen

       Door dit aanvraagformulier in te vullen en op te sturen (zie document) kun je de aanvraag indienen.

       Klik hier om naar de pagina te gaan voor het aanvragen van kaderbudget (cursuskosten sportverenigingen)