Ons sportakkoord


In de gemeente Smallingerland gebeurt ontzettend veel op het terrein van ‘sport, bewegen en gezondheid’. Het ‘Lokale Sport- en beweegakkoord’ wordt dan ook gezien als een welkome aanvulling. Het is een aanvulling/afstemming op het gemeentelijk beleid. Zo ook met European City of Sport, waartoe Smallingerland uitgeroepen is in 2020.

De gemeente Smallingerland heeft gekozen om te investeren in 4 van de 6 landelijke ambities. Deze 4 zijn:

1 Inclusief sporten& bewegen
2 Duurzame sportinfrastructuur
3 Vitalesport-en beweegaanbieders
4 Positieve sportcultuur