Kerngroep


De ambities sluiten aan bij de visie en strategie van de verschillende partners, versterken de bestaande programma’s en geven richting aan nieuwe programma’s en samenwerkingsverbanden. Voor monitoring en bewaking van het uitvoeringsproces is een zogenaamde Kerngroep samengesteld.

Deze groep bestaat uit:

De ‘taken van het kernteam’

  • Monitort, Bewaakt & Rapporteert (voortgang, kwaliteit, financiën en resultaten)
  • Initieert, Stimuleert & Ondersteunt (acties, participanten, uitvoerders)
  • Intervenieert, Adapteert (ambities, doelgroepen, samenwerkingen, externe instanties)
  • Individuele leden kunnen deels (incidenteel) zelf een uitvoerende rol vervullen


Adviseur Lokale Sport Smallingerland

De Adviseur Lokale Sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van de sportaanbieders en het toekennen van de juiste services. Hierbij staan de behoeftes en ambities van de sportaanbieders centraal. De Adviseur Lokale Sport probeert samen met de sportaanbieder te bepalen wat men nodig heeft, dit kan heel divers zijn. Het kan variëren van een opleiding voor bestuurders tot trainersopleidingen en van omgaan met gedrag tot het werven van leden of vrijwilligers. In Smallingerland werkt de Adviseur veel samen met verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Drachten.