Vitale sport- en beweegaanbieders


Sport- en beweegaanbieders worden vitaler naarmate zij beter in staat zijn in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en daarvoor is innovatie en krachtenbundeling een must. Jaarlijks wordt een Sportfeest georganiseerd waarin met name aandacht besteed wordt aan de meerwaarde van het ‘rijke’ verenigingsleven; de meerwaarde van sport.

Dit gaat samen met extra aandacht voor de vrijwilliger. Regelmatig verschijnt een artikel in de lokale pers waarin deze in het zonnetje wordt gezet en vooral ook laat zien hoe mooi en waardevol de rol van vrijwilliger is. Door een vrijwillig naschools aanbod te realiseren komen basisonderwijs en sport nader tot elkaar.

Actie 1 Het rijke verenigingsleven

DoelstellingUitdragen/laten zien hoe rijk het verenigingsleven is.
ActiviteitJaarlijks wordt een Sportfeest (op basis van het bestaande Kampioenenfeest) georganiseerd. Hier wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke waarde van sport en sportverenigingen.
Betrokken partijenHet Sportbedrijf Drachten samen met alle verenigingen vertegenwoordigd door een werkgroep.
EvaluatieDe opkomst en behoeftepeiling onder de aanwezigen.

Actie 2 Onderwijs en Sportverenigingen

DoelstellingStructurele samenwerking onderwijs met de sportverenigingen. Een structureel periodiek aanbod realiseren en daardoor stimulering sportdeelname.
ActiviteitPeriodiek (bv 1x per maand) een naschools sportaanbod verzorgen door een sportvereniging voor een basisschool.
Betrokken partijenAlle sportverenigingen en basisscholen samen met het Sportbedrijf Drachten (coördinerend).
EvaluatieAfhankelijk van de interesse / behoefte / deelname.

Actie 3 De vrijwilliger

DoelstellingGeef aandacht aan de bestaande vrijwilliger en daardoor meer vrijwilligers.
ActiviteitMet regelmaat verschijnt een artikel in de krant waarin een vrijwilliger kan vertellen waarom hij/zij het vrijwilliger zijn zo leuk vindt om te doen voor de vereniging.
Betrokken partijenVV Drachtsterboys, DZ&PC en Sportbedrijf Drachten.
EvaluatieHet moet een olievlek worden. Het begint klein en wordt steeds groter. Zolang er kopij wordt aangeleverd, gaat dit door.