Positieve sportcultuur


Bij Positieve sportcultuur wordt ingezet op twee sporen.


A- Elke vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon
B- De theatervoorstelling ‘Positief Coachen’ is de start van een campagne waarin ‘respectvol’ met elkaar omgaan centraal staat.
Zo worden er ambassadeurs gezocht en opgeleid om bij wedstrijden de fatsoensnormen te bevorderen. Ook wordt het kader van verenigingen opgeleid in het ‘sportief coachen’.

Actie 1 Theater

DoelstellingMeegeven van een referentiekader voor een positieve sportcultuur
ActiviteitEen theatervoorstelling (“Pap, doe normaal!”) gericht op heersende sportcultuur met als doel deze te veranderen naar een positieve cultuur. Na de voorstelling per vereniging kan elke vereniging een individuele vervolgactie plannen.
Betrokken partijenTheatervoorstelling in De Lawei, professionele coaches en alle verenigingen (kader/leden/ouders).
Uitvoering door: Stichting Positief Coachen en Sportbedrijf Drachten
EvaluatieAfhankelijk van de opkomst en het enthousiasme worden vervolgacties ondernomen.

Actie 2 Vaardigheden ter bevordering positief sportklimaat

DoelstellingVergroten van (pedagogische) vaardigheden bij het kader van de sportverenigingen, met als doel een positief sportklimaat te bevorderen.
ActiviteitCursussen/workshops ter vergroting van de (pedagogische) vaardigheden bij trainers, bestuurders en vrijwilligers.
Betrokken partijenAlle verenigingen.
Elke aanvraag verloop via het Sportbedrijf.
EvaluatieDoorlopend aanbod

Actie 3 Vertrouwenspersoon

DoelstellingIedere vereniging of organisatie een vertrouwenspersoon
ActiviteitInformatieavond over hoe en wat dit binnen de organisatie in te richten en te communiceren
Betrokken partijenKerngroep en Sportbedrijf Drachten dragen zorg voor de organisatie
EvaluatieGroei van het aantal organisaties met eind 2021. 100% geïnformeerd

Actie 4 Fatsoen

DoelstellingBevorderen van het fatsoen op en rond het veld.
Activiteit
Opleiden van ambassadeurs die positief gedrag bevorderen en wangedrag aanpakken. Deze activiteit verder uitwerken zodat de actie concreet wordt. Verantwoordelijkheid bij de Kerngroep
Betrokken partijenKerngroep / Clubs / Sportbedrijf Drachten / ouders
EvaluatieJaarlijks evalueren wat succesvol is.