Lokaal Beweegbeleid


In de gemeentelijke beleidscyclus en voorafgaand aan (nieuwe) beleidsontwikkeling is het nuttig te reflecteren op het huidige beleid. Kenniscentrum Sport & Bewegen ontwikkelde speciaal hiervoor een digitale Beleidsanalyse-tool die goed inzicht biedt in het huidige gemeentelijk sportbeleid en antwoord geeft op tal van vragen.

Vragen als: Wat is de huidige stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt? De beleidsanalyse is te vinden op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen