Met dit Sportakkoord in Smallingerland willen we bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, supporter, vrijwilliger of in welke rol dan ook.

Samen hebben we een aantal belangrijke ambities benoemd.

Het Sportakkoord Smallingerland is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende verenigingen en organisaties in Smallingerland. Check alle partners onder het kopje ‘regionaal’.

Meer bewegen met meer plezier

Het sportakkoord is een actieplan om met sport iedereen binnen onze gemeente meer te laten bewegen met meer plezier.

Sportformateur
Bedrijven
Organisaties
Gemeente
Sportbedrijf
Sportclubs
Ons kernteam

Ons kernteam

Onze adviseurs
We proberen de sportaanbieders en organisaties van onze gemeente zo goed mogelijk bij te staan bij het uitvoeren van het lokale sportakkoord in onze gemeeente Lees meer

Iedere Nederlander kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie