9 mei 2023

Aftrap Sportakkoord 2.0

Op donderdagavond 1 juni trappen we met z’n allen Sportakkoord 2.0 af. Sinds 2020 werkt Smallingerland hard aan het Sportakkoord en dit wordt verlengd! Tijdens deze avond informeren we jullie over het nieuwe Sportakkoord en gaan we met elkaar in gesprek over de ambities voor komende jaren.

> Allereerst gaan we in op wat we met het Sportakkoord bereikt hebben en wat de nieuwe ambities zijn voor Sportakkoord 2.0.

> Als tweede gaan we in verschillende groepen in gesprek over de drie ambities van Sportakkoord 2.0 (het fundament op orde, een groot bereik en meer zichtbare betekenis).


Donderdag 1 juni 2023
Inloop 18:30 uur | Start 19.00 uur | Eind 20.30 uur
Sportcentrum Drachten | Leerweg 3


Denk jij graag mee en haak je ook (weer) aan? Meld je hier aan voor de aftrapbijeenkomst. 

Ben je wel geïnteresseerd maar kun je niet aanwezig zijn, laat het weten via k.assen@sportbedrijfdrachten.nl.


Wat is het Sportakkoord ook alweer?

De basis voor het lokaal sportakkoord is het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 werd gesloten. In Smallingerland hebben we hier afgelopen jaren succesvol invulling aangegeven, onder andere middels de inzet van de Kerngroep.

Op 1 april 2023 ging Sportakkoord II van start. Het Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.

De lokale Sportakkoorden maken een actieplan, zo ook Smallingerland. Iedere sportvereniging, (ondernemende) sportaanbieder, maatschappelijke, zorg- en onderwijsinstelling of geïnteresseerde kan op elk moment instappen en meedoen.

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal Sportakkoord. In Smallingerland beheert de Kerngroep deze gelden. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling van het lokale Sportakkoord.

Op sportakkoord.nl lees je meer over de zes thema’s:
• Inclusie en diversiteit
• Sociaal veilige sport
• Vitale sportaanbieders
• Vaardig in bewegen
• Ruimte voor sport en bewegen
• Maatschappelijke waarde van topsport