Datum: 12 mei Tijd: 8:00 Plaats: Online

Online bijeenkomst Kerntakenonderzoek

Op woensdagavond 12 mei van 20:00 – 21:30 uur vindt de 2e online bijeenkomst plaats wat betreft het
Kerntakenonderzoek in de gemeente Smallingerland. Tijdens deze sessie komen sport, onderwijs en cultuur aan
bod. De gemeente Smallingerland nodigt haar inwoners hierin uit om mee te praten over de taken van de
gemeentelijke organisatie op deze drie onderwerpen.
Wij roepen iedereen uit de sport in Smallingerland op om hierbij aan te haken en van zich te laten
horen.

Meer informatie en aanmelden kan via deze link.