Datum: 20 apr Tijd: 7:00 Plaats: Online

Webinar mentale en fysieke veiligheid op de vereniging

Wij vinden het van groot belang dat alle leden zich veilig voelen binnen de verenigingen in de gemeente Smallingerland. Dat betreft niet alleen de fysieke veiligheid maar ook de sociale veiligheid. Mocht het, om welke reden dan ook, zo zijn dat dit niet het geval is dan vinden wij het van belang dat er iemand is waar je terecht kunt. Dat is vaak de vertrouwenspersoon. 

Aanmelden via deze link