25 april 2024

Uniek vertrouwenscontactpersoon platform in Smallingerland

Er komt een vertrouwenscontactpersonen (vcp) platform in Smallingerland. Het is een landelijke primeur, aldus programmamanager Kim Assen, die namens Sportbedrijf Drachten betrokken is als de aanjager van het initiatief: Sportakkoord Smallingerland. ,,Het is een voorbeeld van constateren en actie ondernemen”, aldus Assen.

De noodzaak van een vcp platform kwam naar voren na gesprekken met ruim zestig sportverenigingen in Smallingerland. De gesprekken worden gevoerd door ervaren bestuurders, die hun kennis en ervaring beschikbaar stellen. ,,Hieruit ontstond het idee om een platform op te richten, waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Maar er zouden ook vertrouwenscontactpersonen kunnen worden uitgewisseld tussen verenigingen.”

Het oprichten van het platform is één van de resultaten van vier jaar Sportakkoord I. Het Sportakkoord werd in 2020 opgezet om sporten en bewegen in de breedste zin van het woord in de gemeente Smallingerland te stimuleren. Het initiatief is in januari 2024 verlengd onder de werknaam Sportakkoord II.

Kerngroep

Het sportakkoord wordt aangestuurd door een kerngroep, die aanvragen voor sportprojecten financieel kan ondersteunen. In de groep zitten vertegenwoordigers van de gemeente Smallingerland, zorg- en onderwijsinstellingen, het sportbedrijf Drachten, ouderenzorg Sûnenz, verschillende sportverenigingen, maar sinds kort ook ondernemende sportaanbieders en welzijnsorganisatie MOS.

In de afgelopen jaren zijn er 54 budgetaanvragen binnengekomen bij de kerngroep, aldus Assen. ,,Veel mensen weten niet van ons bestaan, maar wij financieren sportprojecten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo zijn er bijvoorbeeld grote sportprojecten voor jong en oud georganiseerd, maar werken we ook mee aan de kadervorming bij verenigingen door ehbo- en trainerscursussen.”

Er kan ook een beroep worden gedaan op de kennis van de kerngroep. ,,Zo kunnen we helpen met het verduurzamen van sportaccommodaties. We willen helpen met het sterker maken van verenigingen.”

Structureel

Na het opzetten en aanjagen, is het de bedoeling dat de projecten structureel doorgaan, aldus Assen. ,,Een goed voorbeeld van een project, die opgezet is vanuit het sportakkoord en structureel wordt doorgezet, is het Sportfonds Smallingerland. Het biedt financiële ondersteuning aan 18+ inwoners in Smallingerland, die het sporten niet zelf kunnen betalen.”

Per jaar komen er zo’n 200 aanvragen binnen bij het sportfonds. ,,Als sportakkoord hebben we dit project gestimuleerd en de gemeente zag in dat het sportfonds structureel moest worden gemaakt. Het is één van de successen van het sportakkoord I.“

Sportakkoord II

Ook bij Sportakkoord II staat het verder uitbouwen van een sportief Smallingerland centraal. ,,Wat dat betreft gaat er niet veel veranderen”, aldus Assen. ,,We willen het draagvlak voor sporten en bewegen verbreden en verstevigen en blijven ons daar ook de komende jaren voor inzetten.”


Klik hier voor het originele bericht in de Leeuwarder Courant