Sporten met een beperking


Eén van de pijlers van het Nationaal Sportakkoord is ‘inclusief sporten en bewegen’. Dat wil zeggen dat iedere Nederlander een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.

Het exacte aantal mensen met een beperking is lastig vast te stellen. Dat komt deels omdat er verschillende definities worden gebruikt. Bovendien bestaat er geen centrale registratie van mensen met een beperking in al hun verscheidenheid.

Dat verklaart ook waarom onderzoeken vaak uiteenlopende cijfers laten zien. Voor lichamelijke beperkingen geldt dat het toeneemt naarmate iemand ouder wordt. Verder hebben over het algemeen meer vrouwen dan mannen een matige of ernstige lichamelijke beperking.

Voor meer informatie kijk ook eens in de Kennisbank Sport en Bewegen voor meer publicaties over beweegaanbod voor mensen met een beperking.