2 maart 2023

Kaderbudget verenigingVanuit het Sportakkoord Smallingerland zijn wij ondersteunend aan de sportverenigingen in de gemeente Smallingerland.

Een specifiek onderdeel daarin is het verbeteren/verhogen van de bestuurbaarheid van de vereniging alsook het verbeteren van de kwaliteit van het kader binnen de verenigingen. Als sportverenigingen in de gemeente Smallingerland trainers of vrijwilligers willen opleiden, bestaat de mogelijkheid om daarvoor een bijdrage te ontvangen.

Sportakkoord Smallingerland vergoedt maximaal 60% van de kale cursuskosten. Dit zijn de netto cursuskosten, dus zonder bijvoorbeeld reiskosten of verplichte studieboeken. Indien u gebruik wilt maken van deze vergoeding dient de aanvraag 1 maand voor de start van de cursus binnen te zijn, is dit niet het geval dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Een vereniging kan op jaarbasis tot een maximum van €1.500,00 per vereniging aan tegemoetkoming voor opleidingen aanvragen. Bedragen dienen niet gestapeld te worden met andere subsidies/budgetaanvragen.

Voorbeelden van opleidingen waarvoor een tegemoetkoming kan worden aangevraagd zijn:

 • Trainers & coaches opleidingen
 • Bestuurlijke cursussen
  • Bijvoorbeeld besturen met impact
  • Bijvoorbeeld financieel of penningsmeester-specifiek
 • Verenigingsbrede cursussen
  • Bijvoorbeeld vertrouwenscontactpersoon
  • Bijvoorbeeld vrijwilligerswerven en behouden
  • Bijvoorbeeld EHBO / sociale hygiëne

Indien de vereniging een aanvraag wil doen voor een tegemoetkoming voor een opleiding dan dient een aanvraag te worden ingevuld. Hierin wordt onder meer gevraagd naar:

 • welke opleiding;
 • welk opleidingsinstituut gebruikt gaat worden;
 • wie er opgeleid gaat/gaan worden;
 • welke kosten zijn hiermee gemoeid;
 • voor welk deel de tegemoetkoming wordt aangevraagd;
 • welke bijdrage de opleiding levert aan de club (verwacht wordt);
 • op welke wijze de verwachte bijdrage verankerd wordt in de vereniging;
 • heeft er wel/geen aanvraag plaatsgevonden bij het Sportbedrijf;
 • verantwoording achteraf.