22 december 2020

Sportakkoord servicelijst September 2020

Vanuit NOC*NSF wordt er vanuit het Nationaal Sportakkoord ondersteuning geboden aan sportclubs in de vorm van (gratis) cursussen en trainingen. Onderaan dit bericht staat een link waarin de mogelijkheden wat betreft ‘positief sportklimaat’ onder elkaar staan.

Iedere sportvereniging in Smallingerland die hier interesse in heeft kan dit melden bij de Verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Drachten via verenigingen@sportbedrijf-drachten.nl. Samen gaan we kijken waar de behoefte ligt en wat er nodig is om de aanmelding rond te krijgen. De aanmeldingen gaan via de Adviseur Lokale Sport (Otto Kooi) naar NOC*NSF.

Deze cursussen en trainingen zijn (veelal) gratis voor de sportverenigingen in Smallingerland!

Bekijk hier het document.