23 december 2021

Sportakkoord Smallingerland in het nieuws

Drachtster Courant – woensdag 22 december 2021

Drachten Ze willen sport en bewegen in de gemeente Smallingerland stimuleren: de kerngroep van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Smallingerland is ondertussen anderhalf jaar bezig en met resultaat, aldus de leden Kim Assen en Martin van den Adel. “Het sportfonds is wel de parel uit het sportakkoord”, vinden ze.


Samenwerking

De samenwerking met buurtsportcoaches, de gemeente Smallingerland, zorg- en onderwijsinstellingen, Sportbedrijf Drachten en natuurlijk alle sportverenigingen is van groot belang voor het succes van het sportakkoord, zo benadrukken Martin en Kim. “Samenwerking en elkaar helpen als sportclubs is één van de positieve punten, die de kerngroep van het sportakkoord Smallingerland ziet na anderhalf jaar. Mensen weten elkaar beter te vinden. Door elkaar te helpen ben je meer dan alleen de som van een aantal individuen. Wij fungeren daarbij als een soort lobbyclub en aanjagers. De buurtsportcoaches en sportverenigingen pakken het werk voor een groot deel zelf op, maar wij kunnen hun daarbij helpen met onder andere subsidies. Zo kunnen clubs of individuen ideeën naar voren brengen om sport en bewegen te stimuleren. Wij toetsen de aanvragen en kunnen initiatieven financieel mogelijk maken. Zo hebben we al aan vele initiatieven een subsidie verstrekt, zoals bijvoorbeeld de bowlsvereniging voor activiteiten waardoor ze meer senioren hopen te stimuleren om lid te worden.”


Sportfonds

Aan de hand van vier ambities wil de kerngroep sport en bewegen in Smallingerland positief beïnvloeden. De eerste is om sport en bewegen voor zoveel mensen in Smallingerland mogelijk te maken. “Dat betekent dat we de toegang van mensen met een beperking en ouderen tot sporten en bewegen willen stimuleren en ook dat we de financiële drempel willen weghalen voor mensen met een kleiner inkomen”, leggen Martin en Kim uit. “Het sportfonds maakt het mogelijk dat iedereen een kans krijgt om te bewegen en te sporten. Het is een hele belangrijke verworvenheid waardoor niemand buitengesloten wordt, maar iedereen toegang heeft tot sport en bewegen.”


Accommodaties

Een duurzame sportinfrastructuur is het tweede speerpunt en daarbij worden sportverenigingen gestimuleerd om gebruikt te maken van elkaars sportvoorzieningen en accommodaties. “We hebben clubs gevraagd wat ze nodig hebben of missen en wat ze aan te bieden hebben. En zo kun je bijvoorbeeld een clubhuis aanbieden als locatie voor een jaarvergadering van een andere sportclub of als plek voor een wandelclub om binnen even een kopje koffie drinken. We zoeken daarbij naar een win-win situatie.”

Een derde ambitie is het bewerkstelligen van vitale sportaanbieders in de gemeente. “Dit doen we bijvoorbeeld door sportactiviteiten te organiseren voor kinderen na schooltijd. Jeugd komt zo in aanraking met andere sporten en dat kan weer positieve effecten hebben op het ledenaantal van clubs.”

Het stimuleren van een positieve sportcultuur is een vierde ambitie en krijgt gestalte door vertrouwenspersonen bij clubs op te leiden, maar ook door een theatervoorstelling waarin het respectvol met elkaar omgaan centraal staat. “Niet iedere vereniging heeft een vertrouwenspersoon, maar daarin kun je ook weer met elkaar samenwerken.”


Blijven

Tot eind 2022 gaat de kerngroep door met zijn werk, maar ook daarna hopen ze zich te kunnen blijven inzetten voor sport en bewegen in de gemeente Smallingerland. “We hopen dat de gemeente inziet wat voor positief werk we samen doen en dat we nog langer mogen blijven”. 


Yke Bremer

Klik hier voor het artikel